Wednesday 2022 | Монгол хадмал


Неверморийн академид суралцаж байхдаа Уйнсдэй Аддамс өөрийн ер бусын чадвараа нээж хотод болж буй аймшигт аллагыг таслан зогсоож улмаар 25 жилийн өмнө гэр бүлд тохиолдож байсан ер бусын нууцыг тайлахыг оролдоно. Wednesday 2022 Монгол хадмалаар бүх анги орлоо.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 8 ангийн туршид хамт байсан танд баярлалаа.