Plane 2023 | Монгол хадмал


Шуурганд цохиулж гэмтсэн онгоцоо дайны бүсэд газардуулсаныхаа дараа, эрэлхэг зоригт нисгэгч түүний зорчигчидыг олзлон авах гэж буй хөлсний цэргүүдийн эсрэг тэмцэлдэх болно.