Girl from Nowhere | Монгол хадмал


Хүн төрөлхтний гэм нүгэлийг илчилж хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдийн өшөөг авч өгөхөөр тэдний сургуульд Нанно хэмээх нэгэн охин ирэх болно. Хүн гэдэг зүйл харагдаж байгаа шигээ цэвэр ариун биш нь харамсалтай юм. Эцэс сүүлд нь тэд яаж төгсөх бол?

1-Р БҮЛЭГ 

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

11 дугаар анги – Үзэх Хадмал

12 дугаар анги – Үзэх Хадмал

13 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2-Р БҮЛЭГ 

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 бүлгийн турш хамт байсан танд баярлалаа. <3