Physical: 100 2023 | Монгол хадмал


Биеийн хүч, авхаалж самжаа шаардсан бодит амьдрал дээрх SQUID GAME бөгөөд Бие бялдрын хувьд шилдэг 100 оролцогч өгөгдсөн даалгаврыг гүйцэтгэн, шилдэг нь болж мөнгөн шагналын төлөө өрсөлдөнө.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 9 ангийн турш хамт байсан танд баярлалаа.