Strangers Again 2023 | Монгол хадмал


Шүүх хурлын дагина гэгддэг, гэр бүл салалтаар мэргэшсэн алдартай өмгөөлөгч У Хара болон түүний хуучин нөхөр Гү Ынбом нарын түүхийг өгүүлнэ. Тэд салсан ч нэг хуулийн фирмийн өмгөөлөгчдийн хувиар дахин уулзжээ.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

11 дугаар анги – Үзэх Хадмал

12 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 12 ангийн турш хамт байсан танд баярлалаа.