Unlocked 2023 | Монгол хадмал


Нэгэн бүсгүй санамсаргүй хувийн мэдээлэл бүхий гар утсаа алга болгож дараа нь утсаа олдог ч түүнээс хойш хөдөлгөөн бүрийг нь хянаж байгаа мэт санагдаж эхэлснээр түүний өдөр тутмын амьдралд аюул учирч эхэлнэ.